Ở Đức có rất nhiều khoản đóng góp xã hội và các khoản thuế được trừ tự động từ khoản thu nhập của công dân. Tuy nhiên, đối với sinh viên thì những quy định này khá thoải mái. Nếu phải đóng thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ hoặc được hỗ trợ 100%.

Thuế thu nhập

Mỗi người lao động tại Đức đều phải đóng thuế thu nhập. Mức thuế này phụ thuộc vào thu nhập của người đó. Đối với những sinh viên làm thêm với mức lương 450EUR/tháng thì không phải đóng thuế. Trường hợp thu nhập của bạn ít hơn 8130EUR/năm, bạn sẽ nhận lại khoản thuế đã đóng, nếu bạn xuất trình được bản khai thu nhập cho sở tài chính.

Bảo hiểm lương hưu

Tất cả người lao động tại Đức đều phải trích một phần trong thu nhập của mình cho quỹ lương hưu của nhà nước. Thông thường sẽ là 9,45% thu nhập. Sinh viên hay sinh viên quốc tế chỉ phải đóng một khoản rất nhỏ.

Thu nhập dưới 450EUR thì không phải nộp bảo hiểm lương hưu. Thu nhập 450-850EUR/tháng hoặc thời gian làm việc trên 20h/tuần sẽ phải trả một khoản đã giảm trừ. Những ai có thu nhập dài hạn thì phải đóng nhiều hơn. Thu nhập trên 850EUR/tháng sẽ chi trả toàn bộ 9,45% mức lương của mình.

Bảo hiểm y tế

Ngay cả khi bạn đi làm trong thời gian học tập, bạn chỉ được hưởng chế độ bảo hiểm của sinh viên chứ không phải của người lao động. Vậy nên bạn không phải trả khoản phí bảo hiểm y tế bất kỳ nào. Chỉ khi bạn làm việc trên 20h/tuần, bạn mới phải đóng một khoản nào đó cho bảo hiểm. Hãy làm rõ vấn đề này với chủ lao động của mình trước khi làm việc và trong trường hợp cần thiết, hãy liên hệ với cơ sở bảo hiểm y tế để được tư vấn.

Bảo hiểm thất nghiệp

Du học sinh làm thêm sẽ không phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa, bạn sẽ không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp nếu bạn mất việc.

Có hay không có mã số thuế

Những ai làm việc tại Đức trên lý thuyết đều cần đến mã số thuế. Mã số này được cấp bởi văn phòng hành chính dân sự nơi người đó sinh sống. Tuy nhiên, với những công việc nhỏ hay việc làm thêm cho sinh viên, bạn không cần thẻ thuế thu nhập.