Home-Based Learning, Global Empowerment

Thứ bảy, 25.11.2023
08:00 - 10:30
43 Nguyễn Thông, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Mang đến cho các bạn học sinh từ Lớp 8 đến Lớp 11 có mong muốn tìm hiểu về các chương trình du học Canada online, Du học ISA sẽ tổ chức một sự kiện vô cùng đặc biệt mang tên “Home-Based Learning, Global Empowerment”. Đây sẽ là cơ hội để các em nắm bắt cơ hội trở thành du học sinh trực tuyến của trường Trung học Trinity Ontario (TOHS) – một trong những trường trung học tại Canada cung cấp chương trình Tú tài Bang Ontario (OSSD) trực tuyến cho học sinh quốc tế. Học kỳ mùa Xuân 2024 đang đến gần, cơ hội để lấy bằng tú tài quốc tế không còn xa nếu bạn biết cách nắm bắt cơ hội tham gia chương trình cùng ISA. 

Quy mô sự kiện

Gia đình và học sinh đang muốn tìm hiểu về chương trình OSSD

Nội dung chương trình

08:00 – 08:30: Đón khách

08:30 – 10:30: Entrance Test

08:30 – 09:30: Tư vấn 1-1

09:30 – 10:30: Trao đổi thông tin

ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN