1. Entrance scholarship for International Students – Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

 • Giá trị học bổng: 2,000 CAD*
 • Điều kiện: Nộp Scholarship application form

(*) Nếu được học bổng, sau khi nhập học tại trường từ 3 – 4 tuần, sinh viên sẽ được 1,000 CAD đầu tiên trong tài khoản. Và nhận được trong tài khoản 1,000 CAD tiếp theo nếu thành tích học kỳ 1 đạt GPA 80% trở lên.

2. Học bổng Global Excellence Scholarchip lên tới 20,000 CAD dành cho sinh viên hệ Cử nhân

 • Cụ thể, sinh viên sẽ nhận học bổng tự động trị giá $2,500 CAD khi được trường cấp thư mời cho chương trình bậc cử nhân tại Niagara College. Các kỳ tiếp theo học bổng sẽ được trao dựa vào điểm trung bình sinh viên đạt được trong kỳ trước đó.
 • Thông tin học bổng sẽ được cấp trực tiếp trong Offer Package của trường. Cấu trúc học bổng như sau:
Term 80% Grade Average 70% Grade Average 60% Grade Average
Term 1 $2,500 $2,500 $2,500
Term 2 $2,500 $1,000 $500
Term 3 $2,500 $1,000 $500
Term 4 $2,500 $1,000 $500
Term 5 $2,500 $1,000 $500
Term 6 $2,500 $1,000 $500
Term 7 $2,500 $1,000 $500
Term 8 $2,500 $1,000 $500

Các chương trình bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế tại Niagara College

Chương trình cấp bằng cử nhân tại Niagara College cung cấp cho sinh viên không chỉ lý thuyết chuyên môn mà còn tập trung đào tạo kỹ năng thực hành thông qua phương pháp dạy hướng tới thực tiễn và kỳ Thực tập hưởng lương (Co-op). Các chương trình bậc cử nhân dành cho sinh viên quốc tế bao gồm:

 • Honours Bachelor of Business Administration – Hospitality
  Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh – Du lịch, Nhà hàng và Khách sạn
 • Honours Bachelor of Business Administration – Human Resources
  Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh – Quản lý nhân sự
 • Honours Bachelor of Business Administration – International Commerce and Global Development
  Bằng cử nhân về Quản trị Kinh doanh – Thương mại quốc tế và phát triển toàn cầu

3. Học bổng chương trình Tiếng Anh học thuật (English for Academic Preparation – EAP) cho năm 2022.

 • Giá trị học bổng: 1,500 CAD cho kỳ 4 tháng và 750 CAD cho kỳ 2 tháng
 • Điều kiện: Nộp Scholarship application form

Ngoài ra sinh viên có thể cập nhật các học bổng của trường trong thời gian học tại link: https://international.niagaracollege.ca/scholarships/