Thông tin cơ bản

 • Loại trường: Tư thục
 • Tôn giáo: Công giáo
 • Năm thành lập: 2004
 • Địa chỉ: 15300 Gray Rd, Noblesville, IN 46062, Hoa Kỳ
 • Website: https://www.guerincatholic.org/

Tổng quan

Được thành lập vào năm 2004, Guerin Catholic High School là trường dự bị đại học 4 năm. Lịch học của trường được sắp xếp theo chu kỳ ba tháng, như vậy học sinh sẽ trải qua ba học kỳ, mỗi kỳ kéo dài 12 tuần trong mỗi năm học. Trường cung cấp chương trình giáo dục đại cương với 125 khóa học và 3 chương trình học thuật có cấp bằng riêng biệt bao gồm Chương trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB).

Điểm nổi bật

 • Giải thưởng và Thành tích – Hàng năm kể từ năm 2007, Bảng Danh dự Trường Trung học Công giáo đã công nhận Guerin Catholic là một trong 50 Trường Trung học Công giáo hàng đầu của quốc gia.
 • Cung cấp Bằng Tú tài Quốc tế – 10 khóa học IB, các khóa học danh dự khác nhau
 • Tỷ lệ sinh viên quốc tế rất thấp
 • Điểm trung bình SAT lên đến 1840
 • Vị trí tuyệt vời, ngay bên ngoài Indianapolis

Khối lớp

 • Lớp 9 – 11