Thông tin cơ bản

Tổng quan

Được thành lập năm 1950, Bishop Rosecrans High School là một trường Cơ đốc giáo tư thục, trường cam kết mang đến chương trình giảng dạy chất lượng cao cho các học sinh. Bishop Rosecrans High School cung cấp bốn chương trình học: Đại cương, Dự bị đại học, Dự bị đại học cấp cao và chương trình Danh dự với hiệu quả đã được chứng minh. Học sinh của trường luôn đạt điểm cao trong tất cả các kỳ thi tiêu chuẩn của Ohio và 100% học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học, cao đẳng.

Điểm nổi bật

  • A (Niche)
  • Trường Trung học Bishop Rosecrans cung cấp bốn chương trình học tập: Nghiên cứu Tổng quát, Dự bị Đại học, Dự bị Đại học Nâng cao và các chương trình Danh dự đã được chứng minh là hiệu quả.

Khối lớp

  • Lớp 10 – 12