Thông tin cơ bản

  • Loại trường: Tư thục
  • Năm thành lập: 1970
  • Địa chỉ: 2100 Olympic Ave, Henderson, NV 89014, Hoa Kỳ
  • Website: https://ahalv.org/

Tổng quan

Trường American Heritage là một trong những trường tư thục tốt nhất (PK-12) cung cấp môi trường học tập và giáo dục tuyệt vời cho học sinh trung học và phổ thông. American Heritage School là tên gọi chung cho ba trường tư thục khác nhau nằm ở các khu vực khác nhau. Có American Heritage School, Broward Campus, American Heritage School, Palm beach County, và American Heritage School Utah.

Điểm nổi bật

  • #35 các trường tư thục K-12 tốt nhất ở Mỹ
  • #64 các trường tư thục dự bị đại học tốt nhất ở Mỹ
  • #85 các trường trung học tư thục tốt nhất ở Mỹ
  • Tổng phí cung cấp ICES: $13,620

Khối lớp

  • Lớp 9 – 12

Học phí

  • $9500