Thông tin cơ bản

 • Website: https://www.chapelgateacademy.org/
 • Năm thành lập: 1991
 • Loại trường: Cơ Đốc giáo, Tư thục
 • Địa chỉ: 2600 Marriottsville Rd, Marriottsville, Maryland, USA
 • Tỷ lệ học sinh đậu đại học: 99%
 • Tỷ lệ học sinh & giáo viên: 11:1

Tổng quan

Học viện Chapelgate Christian Academy Với trung tâm truyền thông được trang bị tốt, phòng máy tính và không gian học tập hiện đại được hoàn thành vào năm 2021, Chapelgate Christian Academy có thể hỗ trợ học sinh bằng những công nghệ mới nhất.

Thông qua chương trình giảng dạy chuẩn bị đại học nghiêm ngặt với các tiêu chuẩn giáo dục cao nhất, học sinh tại trường có được một nền tảng vững chắc nhấn mạnh tư duy phản biện và giải quyết vấn đề. Chapelgate chú trọng việc áp dụng thế giới quan của Cơ đốc giáo trong cách tiếp cận giáo dục của học sinh.

Điểm nổi bật

 • Xếp hạng A trên Niche.com
 • Trường có chương trình Advanced Placement và Honors Course đa dạng
 • Xếp hạng 10 trong 46 trường Cơ đốc giáo tốt nhất tại Maryland
 • Xếp hạng 35 trường trung học tư thục tốt nhất tại Maryland

Khối lớp

 • Lớp 9 – 12

Học phí

 • 29,158 USD