Khi tham khảo về chương trình học bậc trung học của Mỹ, bạn sẽ nhìn thấy các khóa học Honors Courses được giới thiệu như là một trong những điểm mạnh của trường. Vậy khóa học danh dự (Honors Courses) là gì, có những lợi ích gì, và khác biệt gì so với khóa học AP?

Honors Courses là gì?

Honors Courses – Khóa học danh dự là các khóa học riêng biệt, học với tốc độ nhanh với nhiều tài liệu chuyên sâu hơn so với các lớp học thông thường. Các khóa học danh dự thường chỉ dành cho những học sinh trung học có khả năng xuất sắc ở một số môn nhất định. Tốt nghiệp các khóa học danh dự là một cách tuyệt vời để học sinh trung học chứng minh năng lực học tập và kỉ luật của mình trước ban tuyển sinh của các trường Đại học.

Học sinh ghi danh vào Honors Courses thường nhận được sự công nhận về mặt học thuật và có thể sử dụng nó để giành học bổng cũng như xin nhập học vào các trường đại học. Trước đây, lớp học danh dự dành cho những người đạt thành tích cao hoặc cho những học sinh muốn tăng tốc độ trong học tập. Ngày nay, Honors Courses được mở cho bất kỳ sinh viên nào có khuyến nghị của giáo viên hoặc duy trì điểm trung bình B hoặc cao hơn ở một lớp tương tự.

Lưu ý rằng không có tiêu chuẩn chính thức khi nói đến thuật ngữ Honors Courses, vì vậy, các khóa học này có thể thay đổi rất nhiều trong thiết kế, chất lượng và nội dung ở những trường học khác nhau.

Làm thế nào để nhận vào các khóa học danh dự?

Nếu kết quả học tập của bạn tốt, nhân viên tư vấn hoặc giáo viên của bạn sẽ tư vấn cho bạn các khóa học danh dự. Nếu điều này không xảy ra, hãy để nhân viên tư vấn và giáo viên của bạn biết rằng bạn quan tâm, và chỉ ra kết quả học tập trong quá khứ cho thấy bạn đã sẵn sàng.

Lợi ích của các khóa danh dự

Nhập học Đại học: các trường Đại học sẽ đánh giá cao các học sinh tham gia những khóa học danh dự tại bậc phổ thông.

Sẵn sàng vào Đại học: làm quen với một tốc độ làm việc cao và thách thức sẽ giúp học sinh dễ dàng quen với tốc độ học tập tại các trường Đại học.

Trong vài trường hợp, sinh viên đã học các khóa danh dự có thể được miễn tham gia một số khóa học đại học, điều này sẽ tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc.

Tuy nhiên, tham gia quá nhiều khóa học danh dự sẽ khiến học sinh bị căng thẳng quá mức, và điểm số của bạn khi đó có thể bị ảnh hưởng. Ngoài ra, bạn sẽ có ít thời gian hơn cho các hoạt động ý nghĩa khác, vì vậy, bạn nên chọn cẩn thận các lớp học và quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả.

Khác biệt giữa khóa học danh dự và khóa học AP

Khóa học Nâng cao (Advanced Placement – AP) nghiêm ngặt hơn khóa học danh dự về mặt học thuật. Sự khác biệt giữa 2 khóa chính là kết quả của AP là tín chỉ Đại học. Để nhận được tín chỉ Đại học sau khi hoàn thành khóa học AP, học sinh phải vượt qua kỳ thi với số điểm từ 3 trở lên. Hầu hết các trường đại học yêu cầu điểm tối thiểu là 4 và tối đa là 5.