Bộ trưởng di trú Canada – Ông Ahmed Hussen đã tuyên bố về việc Chính phủ liên bang Canada sẽ thực hiện một chương trình thí điểm nhằm thúc đẩy nhập cư ở các công đồng nông thôn và miền Bắc để giải quyết tình trạng thiếu lao động và suy giảm dân số.

IRCC đã chỉ định 11 cộng đồng ở Canada được chọn tham gia chương trình này:

Ontario: Thunder Bay, Sault-Ste-Marie, Sudbury, Timmins và North Bay.

Manitoba: Gretna-Rhineland-Altona-Plum Coulee và Brandon.

Saskatchewan: Moose Jaw.

Alberta: Claresholm.

British Columbia: West Kootenay và Vernon.

Chương trình này được thiết kế đặc biệt để giúp các cộng đồng nông thôn thu hút được các lao động nước ngoài ở nhiều cấp độ kỹ năng làm việc khác nhau đến cư trú, sau đó họ được cấp quyền thường trú nhân.

Để tăng tính hấp dẫn của địa phương mình với những ai muốn làm việc và định cư lâu dài tại Canada, một số cộng đồng nông thôn tại đây đang đầu tư mạnh mẽ vào những dịch vụ hỗ trợ định cư và hội nhập cho cư dân mới.

Đây sẽ là cơ hội rất tốt và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho những người mong muốn được sinh sống, học tập, làm việc và muốn trở thành thường trú nhân tại đây.

Cơ quan Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho biết các tiêu chí liên bang về điều kiện nộp hồ sơ theo chương trình thí điểm trên sẽ được cung cấp chi tiết và đầy đủ vào cuối năm 2019.